Agjenti britanik në vitin 46′: “Regjimi synon të bëjë çdo kënd prorus në Shqipëri”

Shqipëria duket se është pak a shumë njësoj siç u gjend në vitin 1945.


Përshtypjet e Misionit ushtarak britanik mbi Shqipërinë e ‘46.

“𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱𝘦̈𝘳𝘪𝘫𝘢 𝘦̈𝘴𝘩𝘵𝘦̈ 𝘯𝘫𝘦̈ 𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘳 𝘯𝘦̈ 𝘵𝘦̈ 𝘤𝘪𝘭𝘪𝘯, 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘦 𝘘𝘦𝘷𝘦𝘳𝘪𝘴 𝘴𝘺𝘯𝘰𝘯 𝘵𝘦̈ 𝘣𝘦̈𝘫𝘦̈ 𝘤̧𝘥𝘰 𝘯𝘫𝘦𝘳𝘪 𝘱𝘳𝘰 𝘙𝘶𝘴 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘦̈𝘳 𝘬𝘦̈𝘵𝘦̈ 𝘲𝘦̈𝘭𝘭𝘪𝘮 𝘱𝘦̈𝘳𝘥𝘰𝘳 𝘤̧𝘥𝘰 𝘮𝘫𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘦. 𝘈𝘴𝘨𝘫𝘦̈ 𝘴’𝘮𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘦̈ 𝘣𝘦̈𝘫𝘦̈ 𝘱𝘦̈𝘳 𝘵𝘦̈ 𝘯𝘥𝘳𝘳𝘶𝘢𝘳 𝘬𝘦̈𝘵𝘦̈ 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘦̈, 𝘥𝘦𝘳𝘪 𝘴𝘢 𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘦𝘵𝘦̈ 𝘯𝘫𝘦̈ 𝘯𝘥𝘳𝘺𝘴𝘩𝘪𝘮 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘪 𝘱𝘦̈𝘳𝘯𝘫𝘦̈𝘩𝘦𝘳𝘴𝘩𝘦̈𝘮 𝘥𝘩𝘦 𝘪 𝘱𝘭𝘰𝘵𝘦̈”.

(Z. Major V. Robinson, Atashe i shtypit pranë Misjonit Britanik në Shqipëri, në raportin për periudhën e Janar-Shkurt 1946) 

Rruga Press

Lexo më shumë  Sa ar i pazbuluar ka mbetur në botë, sa ka Ballkani?

Leave a Reply

Your email address will not be published.