Fryma, oksigjeni i propagandës serbe po shterret edhe në gazetat e shumta gjermane, pra po fillon të dobësohet propaganda serbe në rrafshin ndërkombëtar

Nga Gëzim Mekuli 𝐎𝐬𝐥𝐨, 𝐨𝐫𝐚 𝟓.𝟑𝟎 𝐞 𝐦𝐞̈𝐧𝐠𝐣𝐞𝐬𝐢𝐭: 𝐁𝐞𝐟𝐚𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐤𝐞̈𝐧𝐝𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐫𝐯𝐞𝐠𝐣𝐞𝐳, 𝐓𝐕𝟐. Analizë e thellë politike,

Read more